Muziekinitiatie

MI

In 2010 werd binnen onze vereniging een tak “muziekinititatie” geboren, die erop gericht is kinderen op een ongedwongen en speelse manier kennis te laten maken met muziek. Nathalie en Maarten, de twee begeleiders, maken de kinderen vertrouwd met ritme, melodie en samenspel. Er wordt gezongen, gedanst en gemusiceerd op Orff-instrumenten. De muziekinitiatie vindt plaats elke zaterdagvoormiddag (11u tot 12u) voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar, met andere woorden, de 5 tot 7 jarigen. Zij is een ideale voorbereiding voor een opleiding in de muziekacademie.

Elk jaar werd een klein optreden gegeven tijdens het concert van de jeugdconcertband.

Omdat de muziekinitiatie nu wordt ingericht vanuit de muziekacademie, hebben we besloten om onze opleiding te stoppen.

WordPress Themes